Classic Dream’s Orcan

Titlar: J BH SVCH FinVCH
Reg. nr:S23793/2001 Kön:hane Födelsedatum:2001-03-04
Hårlag:korthårig Höjd:70  
HD:AB AD:ua Bett:ua
E:Kismaner Fire Fly
U:SLCH SVCH Classic Dream’s Gosan
Ägare:Miranda Forsell
Uppfödare:Pernilla & Rolf Ryberg
Bilder:
 
 
 
Jaktmeriter
Eftersöksgrenar
Ukl vatten:6 (Finland: 5) Ukl spår:10 (Finland: 5)  
Ökl vatten:7 (Finland: 5) Ökl spår:10 (Finland: 5)  
Ekl vatten: Ekl spår: Ekl apportruta:
 
Fältprov Jaktprov Viltspår
Fältbetyg ukl: Jaktprov ukl:2:a pris Finland Viltspår akl:G
Fältbetyg ökl: Jaktprov ökl:3:e pris Finland Viltspår ökl:Sverige: 3x 1:a pris, Finland: 2x 1:a pris, 1x 2:a pris samt 1x 1:a pris elitklass
Fältbetyg ekl: Jaktprov ekl:  
     
Fullbruksprov    
Poäng:    
     
Utställningsmeriter
BIS: BIR:3 BIM:
BIG: Cert:3 CK:1
CACIB: R-CACIB:1  
     
Lydnads- och bruksmeriter
Lydnadsklass I:1×1:a pris Bruksprov apell:  
Lydnadsklass II: Bruksprov lägre:  
Lydnadsklass III: Bruksprov högre:  
Lydnadsklass elit: Bruksprov elit:  
     
Mental
MH SBK: MH Sweik: MH övrigt: gk mentaldel korning 189 p + skott,
     
Övriga meriter
G BH prov, Nylands Fågelhundsklubbs VP 2002 (Finland), GK Räddning Ruinsök A-prov (Finland) 
     
Avel
Partner och antal valpar
Kull 1:
Kull 2:
Kull 3:
Kull 4:
Kull 5:
FacebookFacebook