Woksebs Maldini

Titlar: J
Reg. nr:S27424/2000 Kön:tik Födelsedatum:2000-04-05
Hårlag:korthårig Höjd:  
HD:B1 AD:ua Bett:
E:J Rasmiz Storm Cloud Zakova
U:J SUCH NUCH FINUCH NORDUCH Woksebs Lavendelle
Ägare:Hanna Brolinson
Uppfödare:Anders & Elisabeth Beskow
Bilder:
Foto: Alba 
Foto: Alba 
 
Jaktmeriter
Eftersöksgrenar
Ukl vatten: Ukl spår:  
Ökl vatten:10 Ökl spår:10  
Ekl vatten: Ekl spår: Ekl apportruta:
 
Fältprov Jaktprov Viltspår
Fältbetyg ukl: Jaktprov ukl: Viltspår akl:godkänd
Fältbetyg ökl:4 Jaktprov ökl:1x 3:e pris Viltspår ökl:
Fältbetyg ekl: Jaktprov ekl:  
     
Fullbruksprov    
Poäng:    
     
Utställningsmeriter
BIS: BIR: BIM:
BIG: Cert: CK:1
CACIB: R-CACIB:1  
     
Lydnads- och bruksmeriter
Lydnadsklass I:1x 2:a pris, 1x 1:a pris Bruksprov apell:  
Lydnadsklass II:3x 3:e pris, 1x 1:a pris Bruksprov lägre:  
Lydnadsklass III: Bruksprov högre:  
Lydnadsklass elit: Bruksprov elit:  
     
Mental
MH SBK: MH Sweik: MH övrigt:genomförd mentalbeskrivning SVK
     
Övriga meriter
HZP 126 p 
     
Avel
Partner och antal valpar
Kull 1:
Kull 2:
Kull 3:
Kull 4:
Kull 5:
FacebookFacebook