OBS! Ändrade datum för skogsprov!


Skogsprov i Handskberget anordnas 20–21 augusti.
  (Proven är flyttade från 31/8–1/9).

Sista anmälningsdag: Torsdag 8 augusti


Om du är anmäld men inte kan deltaga 20-21/8 får du såklart tillbaka avgiften. Hör av dig till shop@weimaranerklubben.se så ordnar vi med återbetalning.

§ 4 Styrelsens konstitution

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Mikael Johansson (ordförande)

 • – Ansvarig utgivare av Weimaraner-Nytt och SWeiKs hemsida
 • – Sammankallande AU

Camilla Liljekow (ordinarie ledamot)

 • – Vice ordförande
 • – Ledamot AU

Mia Källberg (ordinarie ledamot)

 • – Sekreterare
 • – Utställningsansvarig
 • – Avelsansvarig
 • – Ledamot AU

Louise Andrén (ordinarie ledamot)

 • – PR-ansvarig

Micke Svedberg (ordinarie ledamot)

 • – Utbildningsansvarig
 • – Pingstlägeransvarig

Joakim Svedin (2:e suppleant)

 • – Jaktprovsansvarig och sammankallande i jaktprovskommittén
 • – Viltmästare

Ann Sofie Erixon (1:a suppleant)

 • – Jaktprovssekreterare
 • – Ansvarig för Jubileumsprovet

Arbetsutskott:

Styrelsen utsåg ett arbetsutskott (AU) bestående av Mikael Johansson (sammankallande), Camilla Liljekow och Mia Källberg. Till AU delegerades att fatta beslut om beviljande/avslag av särskilda prov och att fatta beslut i brådskande ärenden relaterade till pågående provsäsong eller annan beslutad verksamhet. AU-beslut skall protokollföras i särskild nummerordning och beslutet skall fastställas på styrelsemöte.

FacebookFacebook