Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

Uppdatering: Hällefors söndag är fullt. Anmäl till reservplats! Plats finns kvar båda dagarna på övriga orter.

2 kullar väntas i februari-mars

En kull valpar förväntas födas i februari och en kull i mars.

Mer information finns på valpförmedlingen.

FacebookFacebook