Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

Uppdatering: Hällefors söndag är fullt. Anmäl till reservplats! Plats finns kvar båda dagarna på övriga orter.

Aktuellt

Fältprov i Falköping 8-9/10 är flyttat

Provet genomförs i Dylta 12-13 november. Om du har anmält dig till Falköping (8-9/10) har du förtur om du själv vill. Nya anmälningar mottages.


FacebookFacebook