Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

Uppdatering: Hällefors söndag är fullt. Anmäl till reservplats! Plats finns kvar båda dagarna på övriga orter.

Aktuellt

SWeiK inbjuder till årsmöte lördag 31 mars 2012.

Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast 2011-12-31!

Mer information samt program för dagen finner du här

Planera för Weimaranerlägret 2012!

Info finns här.

FacebookFacebook