Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Det finns några startplatser kvar vid prov i Skellefteå, Hällefors och Järna. Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

SWeiK Årsmöte 2012

Svenska Weimaranerklubben inbjuder till årsmöte 2012-03-31

Välkommen till Göteborg, till Annedalsgården.

 

Program:

Dagen inleds med uppfödarmöte kl 10.00.

Lunch kl 12.00.

Claes Hemberg håller föredrag om hundars mentalitet kl 13.00.

Årsmöte kl 14.30.

 

Motioner för årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast 2011-12-31.

Väl mött
Styrelsen i SWeiK

FacebookFacebook