Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

Uppdatering: Hällefors söndag är fullt. Anmäl till reservplats! Plats finns kvar båda dagarna på övriga orter.

Klubbens styrelse 2012

Svenska Weimaranerklubbens styrelse 2012 består av:

 Ordförande  Rolf Ryberg  Nyval 1 år
 Ordinarie ledamot  Sigrid Agenäs  Nyval 2 år
 Ordinarie ledamot  Anders Sundvall   Nyval 2 år
 Ordinarie ledamot  Anna Norlén  Nyval 2 år
 1:a suppleant  Anders Robertsson  Nyval 1 år
 2:a suppleant  Tobias Andersson  Nyval 1 år
jämte följande styrelsemedlemar med kvarstående mandatperiod:
Ordinarie ledamot Jenny Vinsa  1 år
Ordinarie ledamot Stig Ericsson  1 år
Ordinarie ledamot Ted Karlsson  1 år

.

FacebookFacebook