Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

Uppdatering: Hällefors söndag är fullt. Anmäl till reservplats! Plats finns kvar båda dagarna på övriga orter.

Kombihelg 10-11 november för SKFs raser

Kombihelg 10-11 november, Ervalla Örebro, för SKFs raser:
Fältträning lördag och särskilt prov söndag.

För mer info se www.roselin.se

FacebookFacebook