Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

Uppdatering: Hällefors söndag är fullt. Anmäl till reservplats! Plats finns kvar båda dagarna på övriga orter.

Avelslistorna är uppdaterade

Uppdateringar av avelslistor, med anledning av ändrade  krav på deltagande i dem, har gjorts vid årsskiftet, i enlighet med uppfödarmötets och årsmötets beslut 2012.

Välj RASEN > AVEL från huvudmenyn och därefter AVELSLISTOR så visas villkoren för att presentera sin hund på avelslistor samt de två nu aktuella avelslistorna.  Övriga, tidigare listor har alltså gått ur tiden.

FacebookFacebook