Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

Uppdatering: Hällefors söndag är fullt. Anmäl till reservplats! Plats finns kvar båda dagarna på övriga orter.

Vill du ha en roll i klubbens styrelse? Eller kan du tipsa om någon annan?

SWeiK

Du som vill medverka till att föra klubbens verksamhet vidare framåt, genom att ta en plats i styrelsen, är hjärtligt välkommen!  Kontakta valberedningen!

Eller har du förslag på någon annan som kan passa bra i styrelsen? Kontakta valberedningen!

I valberedningen har vi: Lisbeth Ericsson, Anders Beskow och Maria Qvarnström

Vi tar tacksamt emot svar, tips och idéer så tveka inte att skicka in ditt bidrag.

Årsmötet i Svenska Weimaranerklubben hålls i Örebro 15 mars så skicka ditt bidrag så snart som möjligt!

FacebookFacebook