Utställningsadministratör – STOKK arrangerar kurs

Stockholms Kennelklubb genomför en kurs för blivande utställningsadministratörer (CUA), 29-30 November 2014, Scandic i Upplands Väsby.

Om du är intresserad av att deltaga ska du själv ordna med anmälan och själv bekosta deltagandet.

Fr.o.m. 2010-01-01 skall alla ras-, special- och länsklubbar ha en utbildad och godkänd ansvarig utställningsarrangör för att få arrangera en officiell utställning.

Stockholms Kennelklubb arrangerar en kurs på ovanstående datum i Stockholm.

Kurstid:
Lördag 09.00 – 17.30
Söndag 08.00 – 16.00

Kostnad: 1500 kronor.

Max antal deltagare begränsas till 20 personer. Vid färre än 5 deltagare ställs utbildningen in.

I kostnaden ingår utbildning enligt SKKs utbildningsprogram, SKKs pärm för administratörer, luncher samt för- och eftermiddagskaffe båda dagarna.

Förkunskapskrav:
Utbildad ringsekreterare samt erfarenhet av hundutställningsarrangemang (funktionär) eller motsvarande kunskaper (ska godkännas i förväg).

Deltagarna står själva för eventuella hotell, resekostnader och middagar.

Anmälan:
Anmälan görs senast den 2014-10-31 genom att inbetala 1500: – på PG 66 96 22-3 STOKK märkt ”CUA. utb”.
Skicka samtidigt ett mail till peter@fugelstad.se med uppgifter om:
Namn, adress, klubb och kort referat om erfarenheter inom hundutställning.

Anmälan är bindande, men kan överföras till annan person inom samma klubb.

Stockholms Kennelklubb

FacebookFacebook