Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

Uppdatering: Hällefors söndag är fullt. Anmäl till reservplats! Plats finns kvar båda dagarna på övriga orter.

Extra uppfödarmöte

Svenska Weimaranerklubben håller extra uppfödarmöte söndagen 10 maj 2015 i på Vilsta sporthotell Eskilstuna kl 14.00.

Med anledning av att man på ordinarie uppfödarmöte i samband med årsmötet den 7 mars inte lyckades välja en ny avelskommitté står klubben just nu utan fungerande avelsråd. Detta är en viktig funktion för klubben och styrelsen önskar att uppfödarna gemensamt kommer med ett förslag på ny avelskommitté.

Det är av största vikt att vi lyckas enas kring en ny avelskommitté så snart som möjligt. Eventuella intressenter till detta förtroendeuppdrag kan gärna anmäla sitt intresse till ordföranden.

Vänligen skicka anmälan till ordförande@weimaranerklubben.se

FacebookFacebook