Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Det finns några startplatser kvar vid prov i Skellefteå, Hällefors och Järna. Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

KM Viltspår, 28 Juni i Nävekvarn

Weimaranerklubben bjuder in till klubbmästerskap i viltspår. Det kommer att hållas i Nävekvarn i Södermanland den 28 Juni.

Provet hålls som ett vanligt viltspår i öppen klass. Förutsättningar för att få starta är att hunden klarat anlagsklass i viltspår innan KM. Läs gärna om provregler på hemsidan.

 

Anmälan på mejl till viltspar@weimaranerklubben.se  Avgiften är 350 kr och ska betalas till klubbens plusgiro 460 66 06-4. Senaste anmälningsdag är 29 maj. Vi ser gärna tidiga anmälningar för att få en uppfattning om intresset. Hoppas att ni vill vara med! Om allt för få hundar är anmälda kommer vi inte kunna genomföra provet.

Glöm inte att märka anmälan och inbetalning med KM Viltspår samt hundens registrerade kennelnamn.

Avgiften är 50 kr högre än det KM som var planerat i anslutning till lägret eftersom arrangören tar ut en högre domaravgift.

Frågor om provet besvaras av Pelle Johansson, jaktprovsansvarig@weimaranerklubben.se

 

Välkomna!
 Styrelsen

FacebookFacebook