Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

Uppdatering: Hällefors söndag är fullt. Anmäl till reservplats! Plats finns kvar båda dagarna på övriga orter.

Kurs för blivande utställningsadministratörer (CUA)

Som vanligt varje år håller Stockholms Kennelklubb utbildning till certifierad utställningsarrangör CUA i november. Deltagande sker på egen bekostnad.

Kurs 28-29 November 2015, Scandic Upplands Väsby

Fr.o.m. 2010.01.01 skall alla ras-, special- och länsklubbar ha en utbildad ansvarig utställningsarrangör för att få arrangera en officiell utställning.

Stockholms Kennelklubb arrangerar en kurs på ovanstående datum i Stockholm.

Kurstid: Lördag 09.00 – 17.30
Söndag 08.00 – 16.00

Kostnad: 1500 kronor.

Max antal deltagare begränsas till 20 personer.
Vid färre än 5 deltagare ställs utbildningen in.

I kostnaden ingår utbildning enligt SKKs utbildningsprogram, SKKs pärm för administratörer, luncher samt för- och eftermiddagskaffe båda dagarna.

Förkunskapskrav:
Utbildad ringsekreterare samt erfarenhet av hundutställningsarrangemang (funktionär) eller motsvarande kunskaper (ska godkännas i förväg).

Deltagarna står själva för eventuella hotell, resekostnader och middagar.

Anmälan görs senast den 2015-10-31 genom att inbetala 1500: – på
PG 66 96 22-3 STOKK märkt ”CUA. utb”.
Skicka samtidigt ett mail till peter@fugelstad.se med uppgifter om:

Namn, adress, klubb och kort referat om erfarenheter inom hundutställning.

Anmälan är bindande, men kan överföras till annan person inom samma klubb efter kontakt med Peter Fugelstad.

Stockholms Kennelklubb

FacebookFacebook