Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

Uppdatering: Hällefors söndag är fullt. Anmäl till reservplats! Plats finns kvar båda dagarna på övriga orter.

Revidering av jaktprovsregler inför 2017

Våra jaktprovsregler gäller i femårsperioder och 2017 är det dags för nya. Arbetet med revideringen pågår och SKF har satt samman en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag till SKK, som fastställer reglerna.

Inom SWeiK finns det också en arbetsgrupp jobbar med förslag och idéer utifrån våra raser.

Har du förslag eller synpunkter kan du skicka ett mail till Ted Karlsson som är vår representant i SKFs arbetsgrupp!

FacebookFacebook