OBS! Ändrade datum för skogsprov!


Skogsprov i Handskberget anordnas 20–21 augusti.
  (Proven är flyttade från 31/8–1/9).

Sista anmälningsdag: Torsdag 8 augusti


Om du är anmäld men inte kan deltaga 20-21/8 får du såklart tillbaka avgiften. Hör av dig till shop@weimaranerklubben.se så ordnar vi med återbetalning.

Revidering av jaktprovsregler inför 2017

Våra jaktprovsregler gäller i femårsperioder och 2017 är det dags för nya. Arbetet med revideringen pågår och SKF har satt samman en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag till SKK, som fastställer reglerna.

Inom SWeiK finns det också en arbetsgrupp jobbar med förslag och idéer utifrån våra raser.

Har du förslag eller synpunkter kan du skicka ett mail till Ted Karlsson som är vår representant i SKFs arbetsgrupp!

FacebookFacebook