OBS! Ändrade datum för skogsprov!


Skogsprov i Handskberget anordnas 20–21 augusti.
  (Proven är flyttade från 31/8–1/9).

Sista anmälningsdag: Torsdag 8 augusti


Om du är anmäld men inte kan deltaga 20-21/8 får du såklart tillbaka avgiften. Hör av dig till shop@weimaranerklubben.se så ordnar vi med återbetalning.

SKF Tidning

Klicka in till tidningen!

Klicka på bilden så hämtas tidningen

Vid SKFs årsmöte i Jönköping 2014 beslutades att skapa en gemensam tidning för alla raser i specialklubben.

Tidningen skulle vara digital och alla rasklubbar bidrar med information och artiklar som speglar den egna rasen.

Information från SKK och SKF ska också presenteras.

Nu kan ett första exemplar av tidningen presenteras.

För det fortsatta arbetet med att producera en gemensam tidning behövs hjälp med nytt och inspirerande material från alla rasklubbar.

SKF söker också en redaktör som kan tänka sig att sammanställa insänt material till förslagsvis två nummer per år.

FacebookFacebook