Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

Uppdatering: Hällefors söndag är fullt. Anmäl till reservplats! Plats finns kvar båda dagarna på övriga orter.

Manusstopp – WeimaranerNytt

Manusstopp för nästa nummer av WeimaranerNytt är på söndag den 15 maj.  Vi tar tacksamt emot material och bilder.

Mvh Redaktörskorna

FacebookFacebook