Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

Uppdatering: Hällefors söndag är fullt. Anmäl till reservplats! Plats finns kvar båda dagarna på övriga orter.

Fler hundar behövs till fältprov i Falköping !!!

På grund av alltför få anmälda hundar finns det risk för att fältproven i Falköping 17-18/9 måste ställas in.

I Falköping är proven inriktade på att stötta er med unghundar men också hundar i öppen klass och elitklass är välkomna till start.

Anmälningstiden är förlängd – Sista anmälningsdag är 2/9.
Klicka här för att se alla detaljer.

FacebookFacebook