Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

Uppdatering: Hällefors söndag är fullt. Anmäl till reservplats! Plats finns kvar båda dagarna på övriga orter.

Stockholms Kennelklubb bjuder in till kurser

Stockholms kennelklubb bjuder in till

  • 4 st endagars ”brush up” för CUAs
  • kurs för blivande Utställningsadministratörer (CUA) 26-27 November 2017

 

Information om Brush Up
Information om kurs för blivande Utställningsadministratörer

 

 

FacebookFacebook