Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Det finns några startplatser kvar vid prov i Skellefteå, Hällefors och Järna. Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

Gå på Provledarutbildning!

Har du fört din hund till pris vid jaktprov på fjäll fält eller skog?

Då är du varmt välkommen att anmäla dig till provledarutbildning i samband med weimaranerlägret, torsdagen den 25/5 kl 11:00-15:00

Utbildningen hålls av Sigrid Agenäs och består av teori samt ett skriftligt prov.

Skicka anmälan eller frågor och funderingar till: sekreterare@weimaranerklubben.se

FacebookFacebook