Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

Uppdatering: Hällefors söndag är fullt. Anmäl till reservplats! Plats finns kvar båda dagarna på övriga orter.

Aktiviteter

Varje år anordnar klubben ett antal jaktprov, viltspårprov, utställningar och träningstillfällen och som medlem är du alltid välkommen på klubbens aktiviteter!

Under den här avdelningen hittar du bland annat jaktprovsregler för vår provverksamhet, provresultat, kalendarium för planerade aktiviteter och adressuppgifter till våra träningsgrupper samt hur du anmäler dig till våra aktiviteter.