Kalendarium

Provkalender (hos SKF)

Anmälan till ordinarie prov skall vara genomförande rasklubb tillhanda senast 4 veckor före provdagen. Då skall även avgiften vara inbetald och finnas på genomförande klubbs konto.

Anmälan till prov som anordnas av SWeiK skickas till vår provsekreterare:
jaktprov@weimaranerklubben.se.

Efteranmälan kan tas emot i mån av plats och skickas till respektive provledare.

Anmälan till särskilt prov skickas till respektive provs provledare.

Betalning görs till Swish 123 321 7635 eller till bankgiro 5627-2552. Glöm inte att märka inbetalningen med provets ort och datum samt hundens registrerade kennelnamn.

Om jaktprov