Aktuellt

KOM IHÅG!!!

Anmälan till KM och Jubileumsutställning

Årets stora evenemang: Klubbmästerskap och Jubileumsutställning genomförs på Öland, 2 – 4/10.

Tänk på att anmälan och anmälningsavgift ska vara klubben tillhanda senast fredag 4/9.

FacebookFacebook