Aktuellt

Beklagar det långa avbrottet

Vårt webb-hotell flyttade hemsidan till ”en mer driftsäker miljö” och ett avbrott på några enstaka timmar kunde förväntas. Dessvärre blev avbrottet ett helt dygn. Målet med flytten var att få snabbare sidvisningar och färre störningar.

Dessvärre är det fortfarande problem med avbrott och långa svarstider så alternativa webbhotell utvärderas för närvarande. Med förhoppningar om en bättre fungerande hemsida så småningom.

FacebookFacebook