Aktuellt

Ny webmaster sökes

Vi använder WordPress för administration av vår hemsida så kunskap om WordPress är därför en fördel.

Ett tekniskt intresse och kunskap om webben i allmänhet behövs för att kunna identifiera orsaker till problem som uppstår och åtgärda dessa samt, när så är aktuellt, se till att webb-hotellet åtgärdar  problem som ligger inom deras ansvarsområde.

Kraven för att kunna vara webmaster är att det är lätt att nå dig, du ska klara av att administrera nuvarande web eller avsätta tid för att snabbt kunna sätta upp en fungerande web på annat vis samt att uppdateringar sker snabbt och lätt. Möjligtvis krävs så mycket som en halv timme om dagen vissa perioder…

Skicka din intresseanmälan till Sigrid Agenäs innan 1/1 2009. Vi ser fram emot din intresseanmälan.

FacebookFacebook