Årsmöte 2009

Årets uppfödar- och årsmöte var välbesökt och trevligt. Efter mötena delades vandringspriser och rosetter, för 2008 års prestationer, ut enligt tradition. Ett stort grattis till alla pristagare! Listor kommer i WeimaranerNytt framöver.

Det blev vissa ändringar i styrelsen då ny ordförande (Mikael Johansson), en ny ledamot (Louise Andrén) och en ny suppleant (Joakim Svedin) valdes in. De nya styrelsemedlemmarna välkomnas och de avgående tackas för sitt engagemang och sitt arbete för klubben.

Vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår.

FacebookFacebook