Årsmöte SKF Lördag 9 maj (Uppdaterad)

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar kallar direktmedlemmar och medlemmar i anslutna rasklubbar till årsmöte lördag 9 maj 2015.

Årsmötet äger rum i Eskilstuna på Vilsta Sportcenter, där även rasklubbskonferens kommer att genomföras (separat inbjudan kommer till klubbarna).

Årsmötet startar kl 1600 och efter mötet finns möjlighet att delta i gemensam middag på egen bekostnad. Anmälan till middag kan göras till sekreterare@specialklubb-skf.se senast torsdag 7 maj.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Under helgen arrangeras även rasklubbskonferens för rasklubbarnas företrädare. Se särskild inbjudan med program.

Välkomna hälsar styrelsen i SKF

FacebookFacebook