Fältprov Ervalla 21-22/9

SWeiK arrangerar fältprov i Ervalla, 21-22/9.
Anmälan ska skickas till jaktprov@weimaranerklubben.se och vara provsekreteraren tillhanda senast 23/8.

Avgiften ska betalas till plusgiro 460 66 06-4. Glöm inte att märka inbetalningen med provets ort och datum samt hundens registrerade kennelnamn.

Efteranmälan kan tas emot i mån av plats och ska skickas till provledaren.

Domare är Ingemar Roselin och provledare är Inger Ericsson.

Anmälningsblankett som du kan skriva ut, fylla i och posta finns här.

Anmälningsblankett som du kan fylla i på datorn, spara och skicka med epost finns här.

Hela provkalendern finner du här.

FacebookFacebook