Fältprov Falköping 28-29/9

RapphönaSWeiK arrangerar fältprov i Falköping, 28-29/9.

Anmälan ska skickas till jaktprov@weimaranerklubben.se och vara provsekreteraren tillhanda senast 30/8.

Avgiften betalas till plusgiro 460 66 06-4.

Glöm inte att märka inbetalningen med provets ort och datum samt hundens registrerade kennelnamn.

Efteranmälan kan tas emot i mån av plats och ska skickas till provledaren.

Rolf Ryberg är domare Stig Ericsson är provledare.

Anmälningsblankett som du kan skriva ut, fylla i och posta finns här.

Anmälningsblankett som du kan fylla i på datorn, spara och skicka med epost finns här.

Hela provkalendern finner du här.

FacebookFacebook