Fältprov i Enköping – Vårprov 2-3/4

Svenska Weimaranerklubben arrangerar ordinarie jaktprov på fält 2-3 april i Enköping.

Skicka anmälan till provsekreteraren senast 4/3. Då ska också anmälningsavgiften vara betald. Obs! Du måste också ha betalat klubbens medlemsavgift.

Efteranmälan kan tas emot i mån av plats och ska skickas till provledaren för respektive provdag.

Betala avgiften, 400kr per provdag, till plusgiro 460 66 06-4. Glöm inte att märka inbetalningen med provets ort och datum samt hundens registrerade kennelnamn.

Domare är Carl-Magnus Olofsson. Provledare är Anders Sundvall.

Anmälningsblankett i PDF-format finns här.

Anmälningsblankett i excelformat finns här.

Skicka anmälan till jaktprov@weimaranerklubben.se eller med posten till klubbens provsekreterare:

Josefin Zackrisson
Norra Altervägen 1050
945 92 Altersbruk

.

FacebookFacebook