Fältprov på Gotland i fyra dagar

Weimaranerklubben arrangerar fältprov på Gotland 23-26 oktober.

Skicka anmälan till provsekreteraren senast 24/9. Då ska också anmälningsavgiften vara betald.

Efteranmälan kan tas emot i mån av plats och ska skickas till provledaren för respektive provdag.

OBS!!! Skynda dig att boka biljett på färjan till Gotland! (Det arrangeras andra evenemang som konkurrerar om biljetterna dessa dagar).

Betala avgiften, 400kr per provdag, till plusgiro 460 66 06-4. Glöm inte att märka inbetalningen med provets ort och datum samt hundens registrerade kennelnamn.

Domare och provledare är:

Provdag Domare Provledare
Torsdag 23 oktober Roger Malmqvist Lisbeth Ericsson
Fredag 24 oktober Lars Karlsson Micke Svedberg
Lördag 25 oktober Ted Karlsson Lisbeth Ericsson
Söndag 26 oktober Roger Malmqvist Micke Svedberg

Anmälningsblankett i PDF-format finns här, hos SRBS.

Anmälningsblankett i excelformat finns här.

Skicka anmälan till jaktprov@weimaranerklubben.se eller med posten till klubbens provsekreterare:

Josefin Zackrisson
Norra Altervägen 1050
945 92 Altersbruk

Hela provkalendern finner du här.

FacebookFacebook