Fältsäsongen igång för full!

Foto: Nina Robertsson

SWeiK har hittills genomfört  fem fältprovsdagar och det är många hundar som har gått till pris, inklusive förstapriser i alla klasser.

Komplett resultatredovisning kommer inom kort, under tiden vill vi gratulera alla duktiga pristagare!

FacebookFacebook