Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

Uppdatering: Hällefors söndag är fullt. Anmäl till reservplats! Plats finns kvar båda dagarna på övriga orter.

Klubben

Foto: Zandra Öjring

Foto: Zandra Öjring

Svenska Weimaranerklubben bildades 1979 och sedan dess har klubben arbetat aktivt för att sprida kunskap om rasen, men för att ha en levande klubb behöver vi aktiva medlemmar som brinner för dessa fantastiska gråa hundar!

Under den här avdelningen kan du bland annat hitta information om hur du blir medlem i klubben, vilka förtroendevalda vi har och vad som hände på senaste årsmötet.