Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

Uppdatering: Hällefors söndag är fullt. Anmäl till reservplats! Plats finns kvar båda dagarna på övriga orter.

Sponsorer

Klubbens sponsorupplägg är under bearbetning.
Är du intresserad av att sponsra Weimaranerklubben? Välkommen att kontakta styrelsen.