Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

Uppdatering: Hällefors söndag är fullt. Anmäl till reservplats! Plats finns kvar båda dagarna på övriga orter.

WeimaranerNytt

Här finner du ett arkiv med exemplar av klubbtidningen WeimaranerNytt.

Observera att det är relativt stora pdf-filer så det kan ta ett tag att hämta dem.

2010 nr 1 (8MB)
2010 nr 2 (9MB)
2010 nr 3 (9MB)
2010 nr 4 (6MB)
2014 nr 1 (2MB) 2014 nr 2 (4MB) 2014 nr 3 (4MB) 2014 nr 4 (4MB)
2015 nr 1 (3MB)      
2016 nr 1 (2MB)  2016 nr 2 (3MB)