Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

Uppdatering: Hällefors söndag är fullt. Anmäl till reservplats! Plats finns kvar båda dagarna på övriga orter.

Rasen

Foto: J Paulsson

Här hittar du information om rasen så som till exempel rasstandard. Ett mer djupgående försök att beskriva rasen hittar du under ”Om weimaranern”.

Här finns också sådant som rör avel och om det avelsarbete som pågår i klubben med bland annat avelsrådets sidor, valphänvisning, riktlinjer för valphänvisning, uppfödarlista och de avelslistor som klubben satt upp.