Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

Uppdatering: Hällefors söndag är fullt. Anmäl till reservplats! Plats finns kvar båda dagarna på övriga orter.

Avel

Foto: J&C Paulsson
Här hittar du information om vårt avelsarbete och hundar som är godkända enligt de riktlinjer som klubben satt upp. Klubben har även listor på hundar som uppfyller kraven för att få sin avkomma förmedlad via klubben och dessa listor hittar du här, liksom övriga riktlinjer för valphänvisning.