SKF Jubileumsutställning 6-7/8

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar inbjuder till Jubileumsutställning i två dagar den 6 och 7 augusti 2016 på Gammelkroppa Skogsskola, Värmland.

Domare dag 1:

Sjoerd Jobse – Alla weimaraner
Stephanie Giesecke – Övriga raser

Domare dag 2:

Sjoerd Jobse – Övriga raser
Stephanie Giesecke – Alla weimaraner

Anmälningsavgifter:

junior-, unghund-, öppen- och jaktklass – 300 SEK
valp-, champion- och veteranklass – 200 SEK

på pg 606 67 70-6, SKF

IBAN SE87 9500 0099 6026 6066 7706,

BIC/SWIFT NDAESESS

Anmälan senast 15 juli 2016 till:

Yvonne Hansén, Kila Apaltorp Furusta, 611 90  ÅLBERGA

Anmälan kan göras på på SKKs nedladdningsbara blankett, se hemsidan, www.specialklubb-skf.se, eller via e-post nuitstaxar@hotmail.com

Anmälan skall innehålla kompletta härstamnings- och ägaruppgifter. Utlandsägda hundar skall bifoga kopia av stamtavlan och ev WCC.

Upplysningar:

Yvonne Hansén, tel: 070-558 46 00, e-post: nuitstaxar@hotmail.com
Mia Källberg, tel: 076-80 80 800, e-post: mia@lockfageln.com

Boka rum på tel: 0590-910 10 senast 1 månad före utställningen

Hemsida: www.gammelkroppa.se

Väl mött på Gammelkroppa!

 

FacebookFacebook