SKF utställning 21 maj

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar inbjuder till officiell utställning den 21 maj 2016 på Hässleholmsgården, Hässleholm i samband med Nordskånes KKs internationella utställning.

Domare: Lars Widén

Anmälningsavgifter:
junior-, unghund-, öppen- och jaktklass – 300 SEK,
valp-, champion- och veteranklass – 200 SEK

på pg 606 67 70 – 6, SKF
IBAN SE87 9500 0099 6026 6066 7706,
BIC/SWIFT NDAESESS

Anmälan senast 2 maj 2016 till: Yvonne Hansén, Kila Apaltorp Furusta, 611 90 ÅLBERGA

Anmälan kan göras på SKKs nedladdningsbara blankett, se hemsidan: www.specialklubb-skf.se som skickas via e-post till nuitstaxar@hotmail.com

Anmälan skall innehålla kompletta härstamnings- och ägaruppgifter. Utlandsägda hundar skall bifoga kopia av stamtavlan och ev WCC.

Upplysningar:
Yvonne Hansén, tel: 070-558 46 00, e-post: nuitstaxar@hotmail.com
Mia Källberg, tel: 076-80 80 800, e-post: mia@lockfageln.com

Väl mött på Hässleholmsgården

FacebookFacebook