Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

Uppdatering: Hällefors söndag är fullt. Anmäl till reservplats! Plats finns kvar båda dagarna på övriga orter.

SRHP

Valförmedling

Rasstandard

Rasbeskrivningen hos FCI är på engelska, du kan hämta den här.

Avelsråd

Pernilla Ryberg Älviksholm, 66195 Värmlands Nysäter, 0703-10 73 57