Några platser kvar vid prov 8-9 juli

Skicka efteranmälan direkt till provledaren för respektive provdag.

Mer information om proven:  SkellefteåHälleforsJärna

Uppdatering: Hällefors söndag är fullt. Anmäl till reservplats! Plats finns kvar båda dagarna på övriga orter.

Valpförmedling

Nedanstående valpkullar fyller, utöver SKKs regler, Svenska Weimaranerklubbens ställda avelskrav på föräldradjur för valpförmedling.

SWeiKs riktlinjer för valphänvisning

SRHP Valpar

Inga valpar annonseras för närvarande.


 

Omplacering

Ingen hund för omplacering nu.


 

Fyll i blanketten för valphänvisning och omplacering när du vill publicera här, skicka den sedan till avelsrådet och valpförmedlingen

För information om valphänvisning och omplaceringshänvisning eller rasinformation kontakta:
web@weimaranerklubben.se