Uppfödarmöte i samband med årsmöte

Lördag 7 mars hålls uppfödarmöte och årsmöte i Svenska Weimaranerklubben på Åkersberga Golfklubb. (Vägbeskrivning finns på årsmötessidan).

Uppfödarmötet börjar kl 09.30 med föreläsning av Curt Blixt om skillnaden på MH & BPH ur avelssynpunkt. Föreläsningen är mellan 09.30 – 11.00. Sedan fortsätter uppfödarmötet.

Klubben bjuder på kaffe & macka, därav anmälan vilka som kommer att deltaga på uppfödarmötet.
Anmälan skickas till pernilla.classicdreams@gmail.com

FacebookFacebook