Utmärkelser

Foto: J&C Paulsson

Svenska Weimaranerklubben delar varje år ut ett antal priser under våra klubbmästerskap, men vi har även en rad vandringspriser och andra utmärkelser som delas ut till ekipage och hundar som har presterat lite extra under det gångna året.

Nedan finns länkar till de olika priserna, kika gärna lite närmare där och glöm inte att anmäla till kommande arrangemang!

För att underlätta för alla samt för att eliminera misstag som leder till felaktiga poäng har styrelsen beslutat att förenkla redovisningen av resultaten. Alla resultat som önskas räknas med i respektive vandringspriser skall sammanställas och redovisas vid ett och samma tillfälle i ett dokument via epost, och vara resultatregistratorn tillhanda senast den 1 februari varje år.

Ansökningarna skickas med epost till Katarina Abrahamsson  Tänk på att inte skicka in kritiklappar eller provprotokoll och domarberättelser samt att endast officiella resultat, titlar el dyl räknas.


SWeiKs priser som medlemmar kan ansöka om

För uppfödare

Utmärkelser
Svenska Weimaranerklubbense bruksuppfödarpris
Bruksavelspris

Vandringspriser
Årets bruksuppfödare

För hundägare

Utmärkelser
Bruksavelspris

Vandringspriser
Alla sökbara vandringspriser, inklusive de som ej ägs av klubben


 

Priser som ej är sökbara

  KM fält/skog   Bästa jaktliga prestation
  KM eftersöksgrenar    Norrlandsmästaren
  KM viltspår    Weimaranermästare

 


Alla priser

  Weimaranermästare   Weimaraner-nytt cup
  KM fält/skog   Norrlandsmästaren
  KM eftersöksgrenar   Bästa jaktliga prestation
  KM viltspår   Årets unghund
  Årets bruksuppfödare   Årets skogsfågelhund
  Bruksuppfödarpris   Årets showhund
  Bruksavelspris   Årets långhår
  Astis vandringspris   Årets eldsjäl
      Årets Fjällripa