Jaktprovsregioner

Under provsäsongerna 2010-11 samt 2011-12 genomförs ett test att dela in landet i olika regioner.
Syftet är att få fler delaktiga i klubbens arbete. Exempel på uppgifter som regionerna arbetar med är:

 • Etablera bra kontakt med markägare som har bra provmarker genom den lokal kännedom.
 • Engagera domare, provledare och funktionärer lokalt.
 • Arbeta med viltanskaffning mm.

Under våren 2012 kommer en utvärdering att göras för beslut om eventuell fortsättning.

Sverige delas (preliminärt) in i följande regioner:

 • Norra Norrland (Lappland, Norrbotten och Västerbotten)
 • Södra Norrland (Hälsingland, Härjedalen , Jämtland, Medelpad och Ångermanland)
 • Mellansverige (Närke , Västmanland ,Dalarna, Gästrikland och Värmland)
 • Östra Sverige (Östergötland, Södermanland, Uppland och Gotland)
 • Västra Sverige (Halland , Bohuslän, Västra Götaland och Dalsland)
 • Södra Sverige (Skåne, Blekinge, Småland och Öland)

Region Norra Norrland

 • Erling Wikman, domare och provledare
 • Magnus Norlén, provledare
 • Anna Norlén
 • Annacarin Wikman, kontaktperson 0703-73 40 99

Vi försöker att anordna minst 2 ordinarie eftersöksprov varje år men om någon som så vill gör vi vårt bästa för att ordna fler. Våra skogsprov har varit väldigt populära så de senaste åren har vi haft 4 ordinarie skogsprov samt ett flertal särskilda prov. 2011 kommer vi att ordna 6 ordinarie prov.

Vi hoppas att vi i framtiden även kommer att kunna anordna fjällprov men då vi i gruppen har för lite erfarenhet av fjäll vore vi jättetacksamma om någon här uppe skulle vilja gå med oss och ordna fjällprov.

Region Södra Norrland

Vakant – Vi tar tacksamt emot intresseanmälan. Jaktprovsansvarig@Weimaranerklubben.se

Region Östra Sverige

Ytterligare 2-3 personer önskas till gruppen, hör av dig till Adam!

2011 planeras 2 ordinarie eftersöksprov och 2 ordinarie fältprov. Tack till Beskows som har hjälpt till med att anordna det ena eftersöksprovet. Det behövs fortfarande hjälp med arbetet att ordna detaljer till de övriga 3 proven.

Region Västra Sverige

 • Madelene Palmgren
 • Maria Qvarnström

2011 är följande datum och orter bokade för ordinarie prov:

 • Eftersöksprov
  Juli: Dingle/Kynnefjäll
 • Fältprov
  September: Alingsås
  Oktober: Falköping

För mer information se provkalendariet.

Vi vill också flagga för att det kan bli särskilda prov här i väst, i både eftersök och fält om intresse finns. Alla som vill att vi ordnar det är välkomna att höra av sig.

Vi smider planer på att ta fram en ny tävling, en Wild West Competition, som går under arbetsnamnet Weimaraner Unlimited, där förutsättningarna ska vara salta och tuffa. Bedömningskriterierna ska inbegripa hundens och förarens förmåga att klara ut jaktliga äventyr, även förarens agerande och sportsmanship ska bedömas. (Än så länge är det en idé, långt ifrån färdigt utformad). Det är tänkt som som en kul tävling, helt fristående från de meriterande jaktproven.

Inför 2012 kanske vi i väst skulle kunna arrangera Weimaranermästaren i Alingsås eller Falköping – Vi undersöker möjligheterna och hoppas att många vill komma och starta på ett odelat prov i väst för att tävla om de årliga titlarna.

Varmt välkomna till prov i Väst!

Region Södra Sverige

 • Katarina Persson, kontaktperson 0704-97 37 47  katarinaperss80@hotmail.com
 • Kikki Ellström
 • Martina Levin
 • Jonas Hansson
 • Tobias Andersson
 • Nina Robertsson

2011 har vi planerat in flera prov här i Södra. Det blir prov på såväl nya som beprövade marker. För datum och detaljer – Se kalendariet.

Vi kommer även att anordna ett antal särskilda prov som ni får mer information om av regionens kontaktperson. Anmälning till dem görs via regionen och anmälningsavgiften är ekipagets del av markhyra och övriga kostnader.

Det finns ofta önskemål om fältträning. 2011 sker detta 26-27 mars och instruktör är Richard Persson.

Vi arbetar för att i framtiden kunna få både KM i viltspår och M på fält i vackra Skåne. För visst är det trevligt att vara ute i bokskogen och spåra eller jaga bland betor och stubb på de skånska fälten.

Om det finns fler förslag på aktiviteter här i regionen är ni alltid välkomna att höra av er till någon i gruppen. Vill du vara aktiv inom regionen eller har förslag på provmarker mm så vänligen hör av dig.

Karin Ekh epost: jaktprovsansvarig@weimaranerklubben.se tel: 0703-39 92 65
Anna Norlén epost: jaktprov@weimaranerklubben.se tel: 0702-30 09 51