Foto: C Bondesson

Här hittar du resultat från prov som anordnats av SWeiK. Många resultat finns också på SKKs HUNDDATA.

Fältprov

Eftersöksgrenar

 

Resultat från tidigare års prov finner du här: Resultat Jaktprov och Resultat Eftersöksgrenarna.

Preliminära resultat från prov presenteras löpande under säsong i väntan på definitiva resultat som registreras av SKF.