Eftersöksgrenar 2004

Resultat för hundar tillhörande ägare som är medlem i Svenska Weimaranerklubben vid prov i eftersöksgrenar i rasklubbens eller specialklubbens regi.

Observera att resultat nedan är godkända resultat i enlighet med våra jaktprovsregler. Hundar vars resultat ej blivit godkända (t ex som anmälts i fel klass, hundar som startat i strid med SKK:s bestämmelser eller då förare ej är medlem) finns således ej med här. Observera även att andra rasers resultat vid proven nedan inte redovisas här.

Eftersöksgrenar år 2004:

040703, Ord, Jörn, “Norrlandsmästaren”, domare: Lars Sandström
Ökl:
Scuba’s Galliano, v 10, s 10, “Norrlandsmästarinna”
Scuba’s Crème de Cassis, v 10, s 10
Mascot, v 10, s 8
Spökhundens Rind, v 9, s 10
Scuba’s Dubonnet, v 9, s 10
Woksebs Moa, v 0, s 10
Woksebs Oryx, v 0, s 7
Scuba’s Grappa Inga, v 0, s 0
Scuba’s Glenn Andrew, v 0, s 0

Ukl:
Grey Sallow’s Corrie Fly, v 7, s 10
Grey Sallow’s Cream-Dun, v 7, s 6

040703, Särsk, Avesta, domare: Lennart Karlsson
Ökl:
Classic Dream’s Mercedez, v 10, s 10
Greydove Hot Summer Nite, v –, s 10
Bromhund Fab Fortune, v –, s 0

Ukl:
Pasquinel’s Ahanu, v 10, s 10
Pasquinel’s Chenoa av Greydove, v 9, s 10
Pasquinel’s Ayita, v 9, s 10
Mimmtrix Eileen, v 8, s 0
Pasquinel’s Bly, v 0, s 10
Pasquinel’s Awinita, v 0, s 10
Pasquinel’s Benquita, v 0, s 10
Pasquinel’s Bidziil, v 0, s 10
Pasquinel’s Bi-Ya-Neta, v 0, s 10

040704, Ord, Jörn, domare: Lars Sandström
Ökl:
Scuba’s Crème de Cassis, v 10, s 10
Spökhundens Rind, v 10, s 10
Scuba’s Galliano, v 10, s 10
Scuba’s Dubonnet, v 8, s 10
Scuba’s Grappa Inga, v 10, s 6
Woksebs Oryx, v 7, s 7

Ukl:
Grey Sallow’s Corrie Fly, v 6, s 10
Grey Sallow’s Cream-Dun, v 8, s 6

040704, Särsk, Lojsta, domare: Gunnar Ericsson
Ekl:
Woksebs Lion, v 10, s 10, ar 8

Ökl:
Ymania Miss Oth Field, v 9, s 10
Scuba’s Gold Strike, v 9, s 7
Scuba’s Gin And It, v 0, s 9

040706, Särsk, Skogaryd, domare: Lennart Karlsson
Ökl:
Classic Dream’s Patron, v 10, s 10
Classic Dream’s Quasimodo In Grey, v 8, s 10
Classic Dream’s Goggo, v 6, s 10
Classic Dream’s Quick In Fields, v 0, s 10

Ukl:
Yellow Eye’s Willow, v 9, s 9

040709, Särsk, Väla, domare: Lennart Karlsson
Ekl:
Mimmtrix Horst, v 10, s 10, ar 10
Mimmtrix Hilde, v –, s 0, ar 6

Ökl:
Mimmtrix Winston, v 9, s 9
Jerikogårdens Carmen, v 8, s 0
Disodil’s Lisa, v 0, s 10
Carnmellis Kiri for Mimmtrix, v 0, s 10
Mimmtrix Sabine, v 0, s 9

Ukl:
Mimmtrix Gibson, v 10, s 10
Mimmtrix Eileen, v 10, s 10
Mimmtrix Sydney, v 9, s 10
Mimmtrix Love, v 9, s 9
Mimmtrix Piraten, v 7, s 10
Mimmtrix Alpha, v 4, s 5
Mimmtrix Elsa, v 0, s 10

040710, Särsk, Väla, domare: Lennart Karlsson
Ökl:
Jerikogårdens Carmen, v 10, s 9
Mimmtrix Eileen, v 10, s 0
Carnmellis Kiri for Mimmtrix, v 0, s 10
Mimmtrix Sabine, v 0, s 7

Ukl:
Mimmtrix Elsa, v 9, s 9
Mimmtrix Alpha, v 9, s 9
Mimmtrix Piraten, v 8, s 10

040711, Särsk, Bäckatorp, domare: Lennart Karlsson
Ökl:
Husvargen Rappahanock, v 10, s 10
Woksebs Nimbus, v 10, s 10

Ukl:
Cottilion’s Mr Brno, v 10, s 9
Husvargen Lad O Pairts, v 9, s 10
Husvargen Gars Me Grue, v 9, s 8

040717, Ord, Skogaryd, domare: Lennart Karlsson
Ekl:
Kilesands Java, v 10, s 10, ar 10

Ökl:
Mimmtrix Vera af Impi, v 10, s 10
Disodil’s Mauser, v 10, s 10
Jerikogårdens Domingo, v 10, s 10
Kilesands Kaja, v 10, s 8
Classic Dream’s Laa-Lah, v 9, s 10
Mimmtrix Eileen, v 5, s 9
Gundras Huller Om Buller, v 0, s 10 HP
Kilesands Fidder, v 0, s 10
Mimmtrix Sabine, v 0, s 10
Jerikogårdens Charcarel, v 9, s 0
Cottilions’s Ablazed Alende, v 0, s 0

Ukl:
Classic Dream’s Top To Cottilions, v 8, s 10

040718, Ord, Skogaryd, domare: Lennart Karlsson
Ekl:
Kilesands Java, v 10, s 10, ar 8

Ökl:
Kilesands Kaja, v 10, s 10 HP
Mimmtrix Vera af Impi, v 9, s 10 HP
Mimmtrix Eileen, v 9, s 6
Jerikogårdens Charcarel, v 7, s 7
Cottilion’s Ablazed Alende, v 0, s 10
Classic Dream’s Laa-Lah, v 0, s 10
Mimmtrix Sabine, v 0, s 10
Gundras Huller Om Buller, v 0, s 10
Mamoyo, v 0, s 10

Ukl:
Classic Dream’s Top To Cottilions, v 9, s 10

040724, Särsk, Vagnhärad, domare: Lars Olander
Ekl:
Woksebs Nike, v 0, s 10, ar 9

Ökl:
Woksebs Magnum, v 10, s 10
Mimmtrix Nessie, v 10, s 10
Mimmtrix Waltraut, v 0, s 10
Scuba’s Gin And It, v 0, s 9

040724, Särsk, Sävsjön, domare: Lennart Karlsson
Ökl:
Classic Dream’s Queen of Stars, v 9, s 9
Hollowhills Dream Lord, v 8, s 10
Classic Dream’s Orcan, v 7, s 10
Lara, v 4, s 8
Classic Dream’s Quick in Fields, v 10, s 0
Segelvikens Ally, v 9, s 0

Ukl:
Classic Dream’s Red Rose, v 9, s 10
Classic Dream’s Silver Sorbet, v 9, s 10
Classic Dream’s Silver Spirit, v 9, s 9
Classic Dream’s Royal Raven, v 8, s 10
Classic Dream’s Tete A Tete, v 0, s 10
Classic Dream’s Silver Samba, v 0 s 10
Classic Dream’s Rock n’Roll, v 0, s 10
Classic Dream’s Silver Star, v 0, s 9
Classic Dream’s Talk of the Town, v 0, s 9

040725, Ord, Berga, KLUBBMÄSTERSKAP, domare: Anders Beskow
Ekl:
Kilesands Java, v 10, s 0, ar —

Ökl:
Scuba’s Gold Strike, v 10, s 10
Kilesands Kaja, v 10, s 10
Woksebs Lion, v 10, s 10
Scuba’s Galliano, v 10, s 10
Mimmtrix Vera af Impi, v 10, s 9
Jerikogårdens Charcarel, v 8, s 10
Disodil’s Modesty, v 7, s 10
Jerikogårdens Domingo, v 7, s 10
Woksebs Milaz, v 0, s 10
Scuba’s Gin And It, v 0, s 9
Classic Dream’s Ninja Star, v 0, s 9

Ukl:
Mimmtrix Gibson af Sally, v 10, s 10, Klubbmästare
Mimmtrix Aussie, v 8, s 9

040725, Särsk, Sävsjön, domare: Lennart Karlsson
Ökl:
Segelvikens Ally, v 10, s 10
Classic Dream’s Royal Raven, v 9, s 10
Classic Dream’s Quick in Fields, v 9, s 10
Classic Dream’s Red Rose, v 9, s 8
Lara, v 0, s 9

Ukl:
Classic Dream’s Talk of the Town, v 10, s 10
Classic Dream’s Silver Spirit, v 10, s 10
Classic Dream’s Tete a Tete, v 10, s 10
Classic Dream’s Silver Star, v 9, s 10
Classic Dream’s Rock n’Roll, v 9, s 10

040807, Ord, Kynnefjäll, domare: Torbjörn Peterson
Ekl:
Moin, v 8, s 0, ar 10

Ökl:
Mimmtrix Faust, v 9, s 10

040808, Ord, Kynnefjäll, domare: Torbjörn Peterson
Ekl:
Moin, v 6, s 0, ar 10

040814, Ord, Skåne, domare: Nicke Niklasson
Ekl:
Woksebs Mymlan, v 0, s 8, ar 8

Ökl:
Disodil’s Jidji, v 8, s 10

Ukl:
Disodil’s Q, v 9, s 10
Disodil’s Quintus, v 9, s 10
Mimmtrix Wilson, v 8, s 10
Disodil’s Speja, v 8, s 7
Disodil’s Pang, v 8, s 6
Grey Sallow’s Crane-Fly, v 8, s 0

040814, Särsk, Skogaryd, domare: Lennart Karlsson
Ekl:
Scuba’s Cointreau, v 10, s 8, ar 10
Moin, v 6, s 10, ar 10

Ökl:
Classic Dream’s Rock N Roll, v 10, s 10
Classic Dream’s Ninja Star, v 10, s 10
Classic Dream’s Romantic Rendevouz, v 9, s 10
Garbus Man In Black, v 10, s 0
Scuba’s First Lady of Finlandia, v 0, s 10
Garbus Hunting High and Low, v 0, s 10
Jerikogårdens Charcarell, v 0, s 10
Mimmtrix Sabine, v 0, s 9

040815, Ord, Skåne, domare: Nicke Niklasson
Ekl:
Woksebs Mymlan, v -, s 0, ar –

Ökl:
Disodil’s Jidji, v 5, s 10

Ukl:
Mimmtrix Wilson, v 9, s 10
Grey Sallow’s Crane-Fly, v 6, s 10

040815, Särsk, Skogaryd, domare: Lennart Karlsson
Ekl:
Moin, v 10, s 10, ar 10

Ökl:
Classic Dream’s Quasimodo In Grey, v 9, s 10
Scuba’s First Lady of Finlandia, v 8, s 10
Garbus Man In Black, v 7, s 0
Garbus Hunting High and Low, v 0, s 10
Mimmtrix Sabine, v 0, s 10
Jerikogårdens Charcarell, v 0, s 8

Ukl:
Classic Dream’s Samba, v 9, s 10

040821, Särsk, Vagnhärad, domare: Nicke Niklasson
Ekl:
Woksebs Nike, v 9, s 10, ar 8
Woksebs Mymlan, v 8, s 0, ar –

Ökl:
Woksebs Nimrod, v 10, s 9
Woksebs Ozzie, v 6, s 0
Scuba’s Connoisseurs Choise, v 0, s 9
Scuba’s Gin And It, v 0, s 7
Woksebs Occra, v 0, s –

040829, Särsk, Jörn, domare: Nicke Niklasson
Ekl:
Woksebs Mymlan, v 9, s 10, ar 10

Ökl:
Woksebs Ozzie, v 9, s 9
Scuba’s Grappa Inga, v 0, s 10
Scuba’s Glen Andrew, v 0, s 0

Ukl:
Grey Sallow’s Cinnamon-Sedge, v 10, s 10
Grey Sallow’s Cream-Dun, v 9, s 9

040902, Särsk, Götene Lundsbrunn, domare: Lennart Karlsson
Ökl:
Mimmtrix Eileen, v 9, s 10
Mimmtrix Ernst, v 10, s 6
Mimmtrix Sabine, v 8, s 9

Ukl:
Mimmtrix Quantas, v 10, s 9

040915, Särsk, Enhörna, domare: Anders Beskow
Ekl:
Woksebs Mymlan, v 10, s 0, ar –

Ökl:
Woksebs Maldini, v 10, s 8
Scuba’s Connoisseurs Choice, v 0, s 10
Woksebs Occra, v 0, s 10

040929, Särsk, Vänersnäs, domare: Lennart Karlsson
Ökl:
Classic Dream’s Goliat, v 9, s 10
Feldjaeger All The Rage, v 0, s 6
Classic Dream’s Tete a Tete, v 0, s 5

Ukl:
Yellow Eye’s Wippsan, v 10, s 0
Yellow Eye’s Explozen, v 0, s 10

041019, Särsk, Kalmar, domare: Nicke Niklasson
Ökl:
Scuba’s Finest Rob Roy, v 8, s 10
Garbus Man In Black, v 0, s 10
Greydove Nordic Liaison, v 0, s —

Ukl:
Garbus Miss Marple, v 0, s —