Jaktprovsresultat 2004

Resultat för hundar tillhörande ägare som är medlem i Svenska Weimaranerklubben vid jaktprov (fält, skog eller fjäll) i rasklubbens eller specialklubbens regi under år 2004.

Fältprov år 2004

040404, Särsk, Enköping, domare: Anders Beskow
Ökl:
Classic Dream’s Ninja Star, 0 pris
Hollowhills Dream Lord, 0 pris
Mimmtrix Sabine, 0 pris

Ukl:
Mimmtrix Eileen, eg, 0 pris

040925, Ord, Fjällskär, domare: Niklas Bodin
Ekl:
Woksebs Nike, f 5, a 5
Kilesands Java, f 4, a 10
Mimmtrix Horst, eg, 0 pris

Ökl:
Woksebs Magnum, f 5, a 9
Kilesands Kaja, f 4, a 5

Ukl:
Mimmtrix Gibson af Sally, eg, 0 pris

040926, Ord, Fjällskär, domare: Niklas Bodin
Ekl:
Woksebs Nike, f 6, a 8
Kilesands Java, f 5, a 10
Mimmtrix Horst, f 5, a 8

Ökl:
Woksebs Magnum, f 6, a 9
Kiesands Kaja, eg, 0 pris

Ukl:
Mimmtrix Gibson af Sally, eg, 0 pris

041002, Ord, Silte, Klubbmästerskap, domare: Anders Beskow
Ekl:
Woksebs Lion, 0 pris

Ökl:
Scuba’s Gold Strike, f 7, a 9, Klubbmästarinna
Classic Dream’s Laa-Lah, 0 pris
Woksebs Nimbus, 0 pris
Ymania Miss Oth Field, 0 pris
Jerikogårdens Charcarell, 0 pris
Classic Dream’s Ninja Star, 0 pris

Ukl:
Mimmtrix Eileen, 0 pris

041003, Ord, Silte, domare: Nicke Niklasson
Ekl:
Woksebs Nike, 0 pris
Woksebs Lion, 0 pris

Ökl:
Jerikogårdens Charcarell, 0 pris
Classic Dream’s Ninja Star, 0 pris
Classic Dream’s Laa-Lah, 0 pris
Woksebs Nimbus, 0 pris
Ymania Miss Oth Field, 0 pris
Mimmtrix Nessie, 0 pris

Ukl:
Mimmtrix Eileen, 0 pris

041009, Ord, Berga, domare: Anders Beskow
Ekl:
Kilesands Java, f 6, a 10

Ökl:
Woksebs Magnum, f 7, a 10
Disodil’s Modesty, f 6, a 9
Hollowhills Dream Lord, 0 pris
Kilesands Kaja, 0 pris

Ukl:
Pasquinel’s Chenoa av Greydove, 0 pris
Pasquinel’s Ayita, 0 pris

041010, Ord, Berga, domare: Anders Beskow
Ekl:
Kilesands Java, 0 pris

Ökl:
Woksebs Magnum, f 6, a 9
Kilesands Kaja, f 6, a 8
Woksebs Nimbus, f 5, a 10
Hollowhill’s Dream Lord, f 4, a 6
Disodil’s Modesty, f 7, a 0
Classic Dream’s Merzedes, 0 pris

Ukl:
Pasquinel’s Chenoa av Greydove, f 4, a 10
Pasquinel’s Ayita, 0 pris

041016, Särsk, Dylta bruk, domare: Anders Beskow
Ökl:
Classic Dream’s Quick in Fields, f 4, a 0
Classic Dream’s Rock N Roll, 0 pris
Classic Dream’s Quasimodo in Grey, 0 pris
Classic Dream’s Patron, 0 pris
Classic Dream’s Royal Raven, 0 pris

Ukl:
Classic Dream’s Silver Spirit, f 7, a 6
Classic Dream’s Silver Samba, 0 pris
Cottilions Mr Brno, 0 pris
Yellow Eye’s Willow, 0 pris

041017, Särsk, Dylta bruk, domare: Anders Beskow
Ökl:
Classic Dream’s Patron, f 6, a 10
Classic Dream’s Quasimodo in Grey, f 5, a 4
Classic Dream’s Quick in Fields, f 4, a 6
Classic Dream’s Rock N Roll, 0 pris
Classic Dream’s Royal Raven, 0 pris

Ukl:
Cottilions Mr Brno, f 5, a 8
Yellow Eye’s Willow, 0 pris
Classic Dream’s Silver Samba, 0 pris

041021, Särsk, Gärdslösa, domare: Anders Beskow
Ekl:
Woksebs Mymlan, 0 pris
Scuba’s Cointreau, 0 pris

Ökl:
Scuba’s First Lady of Finlandia, f 5, a 9
Scuba’s Galliano, 0 pris
Scuba’s Gold Strike, 0 pris
Scuba’s Finest Rob Roy, 0 pris

Ukl:
Classic Dream’s Silver Star, 0 pris

041022, Särsk, Viby, domare: Lars Olander
Ökl:
Mimmtrix Sabine, f 5, a 10

041023, Ord, Wannborga, domare: Nicke Niklasson
Ekl:
Woksebs Mymlan, 0 pris
Moin, 0 pris
Woksebs Nike, 0 pris
Scuba’s Cointreau, 0 pris

Ökl:
Disodil’s Mauser, 0 pris
Scuba’s First Lady of Finlandia, 0 pris
Woksebs Maldini, 0 pris
Scuba’s Galliano, 0 pris


Domare, skytt och pristagare vid proven i Wannborga.
Stevnsåens Marco, 1:a pris ökl och Scuba’s First Lady of Finlandia, 2:a pris ökl.

041024, Ord, Wannborga, domare: Anders Beskow
Ekl:
Scuba’s Cointreau, 0 pris
Moin, 0 pris
Woksebs Mymlan, eff

Ökl:
Scuba’s First Lady of Finlandia, f 5, a 7
Scuba’s Gold Strike, 0 pris
Disodil’s Mauser, 0 pris
Scuba’s Galliano, 0 pris

041027, Särsk, Viby, domare: Lars Olander
Ökl:
Jerikogårdens Charcarel, 0 pris

041030, Ord, Boarp, domare: Nicke Niklasson
Ekl:
Moin, f 6, a 10

Ökl:
Classic Dream’s Patron, f 4, a 10

041031, Ord, Boarp, domare: Nicke Niklasson
Ekl:
Moin, 0 pris

Ökl:
Classic Dream’s Patron, 0 pris

Skogsprov år 2004

040904, Ord, Åsele, domare: Lars Lööw
Ökl:
Classic Dream’s Quick In Fields, 0 pris
Classic Dream’s Patron, 0 pris

040905, Ord, Åsele, domare: Lars Lööw
Ökl:
Classic Dream’s Quick In Fields, 0 pris
Classic Dream’s Patron, 0 pris

040909, Ord, Karlskoga, domare: Thomas Johansson
Ekl:
Mimmtrix Horst, eg, 0 pris

Ökl:
Jerikogårdens Domingo, eg, 0 pris
Classic Dream’s Ninja Star, eg, 0 pris
Mimmtrix Faust, eg, 0 pris
Jerikogårdens Charcarel, eg, 0 pris

Ukl:
Mimmtrix Eileen, eg, 0 pris

040910, Ord, Karlskoga, domare: Thomas Johansson
Ekl:
Mimmtrix Horst, eg, 0 pris

Ökl:
Mimmtrix Faust, f 4, a 8
Jerikogårdens Charcarel, eg, 0 pris
Jerikogårdens Domingo, eg, 0 pris
Mimmtrix Vera af Impi, eg, 0 pris

Ukl:
Mimmtrix Eileen, eg, 0 pris

Fjällprov år 2004

040911, Ord, Grönfjäll, domare: Nicke Niklasson
Ökl:
Spökhundens Rind, eg, 0 pris

Ukl:
Grey Sallow’s Cinnamon-Sedge, eg, 0 pris


Domare och pristagare vid lördagens prov i Grönfjäll.
Valbyskogens Tequila, 3:e pris ekl och Eirams Wanted Willy, 1:a pris ökl.

040912, Ord, Grönfjäll, domare: Nicke Niklasson
Ökl:
Spökhundens Rind, eg, 0 pris

Ukl:
Grey Sallow’s Cinnamon-Sedge, eg, 0 pris