Mentalbeskrivningar

Mentalbeskrivningar år 2002:

020510, Claes Hemberg

Woksebs Magnum S27414/2000, genomförd
Woksebs Milaz S27417/2000, genomförd
Woksebs Moltaz S27418/2000, genomförd
Woksebs Magic vom Fältherrens S27419/2000, genomförd
Woksebs Mymlan S27421/2000, genomförd
Woksebs Maldini S27424/2000, genomförd

Mentalbeskrivningar år 2001:

010720, Claes Hemberg

Domingo S12468/2000, genomförd
Hollowhills Dream Lord S43801/2000, genomförd
NVCH Scuba’s Cointreau S16243/99, genomförd
Moin S18695/2000, genomförd
Grim S18693/2000, genomförd