Anmälan

Eftersöks- och fält-, fjäll- eller skogsprov:
Betala anmälningsavgift samt skicka anmälnings-
blankett till provsekreterare. (Se nedan).

Både blanketten och anmälningsavgiften skall
vara SWeiK till handa senast 3 veckor innan
respektive provdatum.

Anmälningar som kommer senare räknas som
efteranmälningar och tas med i mån av plats.

Om vi har fler anmälda hundar än platser på
provet sker lottning mellan de anmälningar
som kommit in i tid.

Turordning på reservlista lottas också.

Efteranmälningar placeras sist på reservlistan,
i turordning enligt datum då vi har fått anmälan.

Observera att varje datum = separat prov.
En blankett (och en anmälningsavgift) för
varje datum du vill starta din hund.

Annsofie Erixon (jaktprovssekreterare)
Garverivägen 4
386 90 Färjestaden
mpg3@telia.com
070-563 13 62
0485-66 93 36

PG: 4606606-4

SWeiK HEM